Firmaet IBRUUN A/S behandler data på kunder, forhandlere og anden tredjepart med et klart forretningsformål, og relevante data, inklusiv generelle persondata vil derfor ikke blive slettet så længe disse data relaterer sig til aktive kunder, forhandlere eller anden tredjepart.

​Dog foretager firmaet løbende vurderinger af kvaliteten af data i relation til dens kunder, forhandlere og anden tredjepart, og sletter løbende data, inklusiv generelle persondata, som er forkerte, ukorrekte, forældede eller ikke længere anvendes.

​Hvis en kunde, forhandler eller anden tredjepart kræver at få persondata korrigeret eller slettet, og firmaet anser kravet for berettiget og lovlig, skal korrektionen eller sletningen finde sted uden unødig forsinkelse.

​Al data i relation med kunder, forhandlere og anden tredjepart, er forsvarlig låst inde, og kan ikke tilgås af andre end ledelsen.