Idrætsanlæg og haller mm. har pligt til hvert andet år at få udfærdiget en elsikkerhedsattest.

Få undersøgt om installationerne er lovlige og efterfølgende få udfærdiget en el-sikkerhedsattest. Link til Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside er www.sik.dk​.